KORONKI ZA DUSZE ZMARŁYCH

Różaniec 13 Tajemnic ku czci
13 Cnót Najświętszej Maryi Panny
Za dusze w Czyśćcu cierpiące

Na krzyżyku:
Wierzę w Boga...

Na pierwszym dużym złotym paciorku:
Ojcze nasz...

Na małym białym paciorku:
I. Ku czci wszystkich Świętych: Chwała Ojcu...

Na małym zielonym paciorku:
II. Ku czci Św. Michała Archanioła: Chwała Ojcu...

Na małym różowym paciorku:
III. Ku czci Św. Aniołów Stróżów: Chwała Ojcu...

Na drugim dużym niebieskim paciorku:
Zdrowaś Maryjo...

Na medaliku centralnym z Panią Maryją (jak jest):
Matko Miłosierdzia Bożego, wstawiaj się za duszami w Czyśćcu cierpiącymi przez Moc
Twojego Niepokalanego Serca dla uwielbienia Boga i zbawienia wszystkich dusz.

Na trzech małych czerwonych paciorkach (w każdej tajemnicy):
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a Światłość wiekuista niechaj im świeci. A dusze
wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w Pokoju wiecznym. Amen.

Na dalszych dużych niebieskich paciorkach:
Zdrowaś Maryjo...

Obietnice Matki Bożej:
Kiedy ta Koronka zostanie odmówiona z wielkim nabożeństwem i miłością, w zjednoczeniu z duszami w Czyśćcu cierpiącymi, pięćset dusz zostaje wybawionych z Czyśśca i pięćset dusz z każdego poziomu. Każda dusza wybawiona przez Łaską tej Koronki będzie się wstawiać a szczególny sposób za te osoby, które się za nią modliły. Specjalna Łaska z każdej z Moich Cnót będzie udzielona przez Nieskończone Miłosierdzie Mojego Boskiego Syna, oraz skrucha serca dla tych, którzy tego pragną. Ci, którzy odmawiają tę Koronkę, pomogą przede wszystkim duszom z ich pokrewieństwa... otrzymają widzialny znak mocy tej modlitwy. Na tę Koronkę zostało nałożone bardzo szczególne błogosławieństwo Trójcy Świętej przez Moje Niepokalane Serce.

Każdy poziom Czyśćca nosi nazwę jednej z Naszych Cnót:

I poziom - Bojaźń Boża

II poziom - Miłość

III poziom - Wiara

IV poziom - Nadzieja

V poziom - Posłuszeństwo

VI poziom - Cierpliwość

VII poziom - Pobożność

VIII poziom - Wstydliwość

IX poziom - Roztropność

X poziom - Męstwo

XI poziom - Umiarkowanie

XII poziom - Czystość

XIII poziom - Sprawiedliwość