MENU

KORONKI ZA ZMARŁYCH


Różaniec 13 Tajemnic ku czci
13 Cnót Najświętszej Maryi Panny
Za dusze w Czyśćcu cierpiące

Na krzyżyku: Wierzę w Boga...

Na pierwszym dużym złotym paciorku: Ojcze nasz...

Na małym białym paciorku: I. Ku czci wszystkich Świętych: Chwała Ojcu...

Na małym zielonym paciorku: II. Ku czci Św. Michała Archanioła: Chwała Ojcu...

Na małym różowym paciorku: III. Ku czci Św. Aniołów Stróżów: Chwała Ojcu...

Na drugim dużym niebieskim paciorku: Zdrowaś Maryjo...

Na medaliku centralnym z Panią Maryją (jak jest): Matko Miłosierdzia Bożego, wstawiaj się za duszami w Czyśćcu
cierpiącymi przez Moc Twojego Niepokalanego Serca dla uwielbienia Boga i zbawienia wszystkich dusz.

Na trzech małych czerwonych paciorkach (w każdej tajemnicy): Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
a Światłość wiekuista niechaj im świeci. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają
w Pokoju wiecznym. Amen.

Na dalszych dużych niebieskich paciorkach: Zdrowaś Maryjo...

Obietnice Matki Bożej: Kiedy ta Koronka zostanie odmówiona z wielkim nabożeństwem i miłością, w zjednoczeniu
z duszami w Czyśćcu cierpiącymi, pięćset dusz zostaje wybawionych z Czyśśca i pięćset dusz z każdego poziomu.
Każda dusza wybawiona przez Łaską tej Koronki będzie się wstawiać a szczególny sposób za te osoby, które się za
nią modliły. Specjalna Łaska z każdej z Moich Cnót będzie udzielona przez Nieskończone Miłosierdzie Mojego
Boskiego Syna, oraz skrucha serca dla tych, którzy tego pragną. Ci, którzy odmawiają tę Koronkę, pomogą przede
wszystkim duszom z ich pokrewieństwa... otrzymają widzialny znak mocy tej modlitwy. Na tę Koronkę zostało
nałożone bardzo szczególne błogosławieństwo Trójcy Świętej przez Moje Niepokalane Serce.

Każdy poziom Czyśćca nosi nazwę jednej z Naszych Cnót:

I poziom - Bojaźń Boża

II poziom - Miłość

III poziom - Wiara

IV poziom - Nadzieja

V poziom - Posłuszeństwo

VI poziom - Cierpliwość

VII poziom - Pobożność

VIII poziom - Wstydliwość

IX poziom - Roztropność

X poziom - Męstwo

XI poziom - Umiarkowanie

XII poziom - Czystość

XIII poziom - Sprawiedliwość

Preferowana przeglądarka: Internet Explorer
Pzry tworzeniu strony korzystałem z: Kurs HTML - strona WWW za darmo